Mas els Casals

Mas els Casals

Situada en el punt quilomètric 0.3 de la B-451 s’agafa un trencall a la dreta en sentit Torroella de Baix, i se segueix aquesta pista durant un quilòmetre aproximadament fins arribar al conjunt.
Mas de planta rectangular, resultat de la suma de diversos cossos afegits formant-ne una estructura comuna. La masia es troba aixecada aprofitant el pendent d’un petit turó que ofereix el terreny. L’accés a l’edifici es realitza des dels pisos superiors pel pendent del terreny. Inicialment s’observa l’existència d’un cos rectangular, que podria tractar-se en principi del cos original de la casa, entorn del qual s’anaren afegint diferents àmbits adossats al voltant. Es tracta en principi, d’un cos de planta baixa i primer pis, cobert a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana. La façana principal s’orientava a ponent i s’accedia directament al primer pis, ja que la façana, actualment vista a llevant, manca de portals d’entrada. D’altra banda, aquesta façana es troba precedida per un seguit de murs i tancats de pedra s’estructura molt senzilla, que creen espais destinats als ramats i a les feines agrícoles i ramaderes. En moltes ocasions s’aprofita la paret originària de la casa afegint una coberta inclinada fins el terra.
El mas Casals és sens dubte un dels masos més antics del terme de Sant Fruitós. Documentalment apareix des de l’any 1160, quan l’abat de Sant Benet de Bages establí a Pere Casals i a la seva dona un terreny a canvi d’una part de la collita. Aquest pagès era el qui habitava el mas Casals, en el terme de la Valldelshorts, parròquia de Sant Benet de Bages.
El mas va passar d’hereu a hereu i, durant el S. XVI, va ser, juntament amb el mas Oliveres, un dels masos que acapararen més terres dels masos abandonats de l’entorn, convertint-se en un dels més importants de la zona. El canvi important en aquest mas es produir a mitjan del segle XVI quan hi va haver una pubilla, Eulàlia Casals es va casar amb Bartomeu Coma, hereu del mas Coma de Monistrol de Calders, els quals van anar a viure en aquest últim. Des d’aleshores, el mas Casals va ser habitat per masovers que cuidaven de l’explotació fins a la dècada del 1970.
Actualment precisa d’una rehabilitació completa de l’immoble.

Darrera actualització: 17.12.2014 | 14:02
Darrera actualització: 17.12.2014 | 14:02