Les Brucardes

Les Brucardes

Situada al vell mig de la urbanització que porta el seu nom, a la plaça de l’hostal número 1.
Edifici format per les dependències que antigament conformaven el Mas Brucardes. Malgrat que es considera que es tracta d’un dels masos més antics del terme de Sant Fruitós, documentat des del segle XI, l’edifici que actualment s’aprecia té segurament els seus orígens als voltants del segle XVI, i fou possiblement aixecat sobre la construcció primerenca del Mas Brucardes. Actualment es tracta d’un edifici de planta rectangular, on pot apreciant-ne clarament una primera fase constructiva del segle XVI, de planta quadrangular, i una ampliació posterior en direcció a ponent de finals del segle XVIII on es diferencia de la resta per tenir una coberta inclinada en direcció a ponent. La façana principal de la casa s’obre amb un portal rematat amb una arcada molt rebaixada feta amb grans lloses de pedra. L’edifici compta amb planta baixa i primer pis, malgrat que un tram ha estat recrescut amb unes golfes.
L’interior de la casa va ser adaptada com a restaurant, però manté de la forma original a la planta baixa, conservant l’embigat de fusta original, així com les portes d’accés a les estàncies, amb grans llindes de pedra. A l’interior de la planta baixa també es conserva el celler amb un total de dos grans tines.
Els orígens del mas Brucardes cal cercar-los a inicis de la repoblació del terme i l’aparició dels primers masos i vil•les. El nom originari del mas “Brucart”, prové amb tota seguretat de l’antropònim del seu fundador o dels primers propietaris. En aquest període Bernat Brocard hi apareix com a afrontador, i com a propietari d’un alou i una vinya al Montpeità, i així apareixerà fins el 1079.
L’existència d’un mas anomenat “Brocard” no es constata fins el 1148, amb el nom de “Casal Brocard” on era de la parròquia de Sant Benet i no de la de Sant Fruitós.
L’any 1248 Guillem Brocardes apareix com a hereu del mas, la qual cosa ens indica que el nom original del mas procedent d’un antropònim, ja s’havia convertit en cognom.
Malgrat aquesta perduració en el temps, el gran moment d’expansió econòmica del mas foren els segles XVII i XIX, aprofitant l’auge del conreu de la vinya i els molts ingressos que això reportà als propietaris dels masos. Aquesta bonança econòmica fou aprofitada pels propietaris per iniciar reformes al mas i donar-li l’aspecte i fisonomia actual.
A principis del segles XX el mas restà en mans de la pubilla de la casa, Sabina Brucart. A la dècada del 1960 la propietària va optar per deixar els conreus, parcel•lar l’entorn immediat al mas i crear la urbanització coneguda com “Les Brucardes”. El mas fou convertit en restaurant i hostal, actualment és reconvertit en museu.

Darrera actualització: 17.12.2014 | 01:59
Darrera actualització: 17.12.2014 | 01:59