Cordellas

Cordellas

Situada en el punt quilomètric 4.3 de la carretera N-141c s’agafa un trencall a la dreta en sentit Sant Fruitós. Aquest és de terra i als 300 metres arribem al conjunt format per dues masies.
Masia de planta rectangular amb teulada a dues aigües amb el carener paral•lel a la façana oest que és la principal. Composta de planta baixa i primera planta i planta sotacoberta. Construïda en pedra, apareixen diferents finestres rectangulars així com un volum acabat amb la totxana a la vista. La façana sud està formada per un cobert amb terrassa i en la nord destaca també una terrassa i un pou originari. Destaca la porta d’entrada amb un arc de mig punt delimitat per pedra tallada. S’aprecien obertures originals tapades en actuacions posteriors a la construcció original. Aquesta masia està separada per un carrer entre mitgeres molt estret amb una edificació similar en la part oest. Té una cisterna en la façana nord de la masia i també una terrassa a nivell de la primera planta amb uns espiralls a nivell de la planta baixa.
Cordellas és un dels masos històrics de Sant Fruitós de Bages, juntament amb el de les Brucardes, els més emblemàtics, segurament pel fet de que encara existeixen i tenen vida. Cordellas surt documentat a mitjans del segle XI, per tant, és un dels masos més antics documentats. Ara bé, en el cas de Cordellas s’hi afegeix una peculiaritat: se sap del cert que, almenys des del segle XII hi ha dos masos Cordellas, amb propietaris i trajectòries diferents: l’un fou del sagristà de Sant Benet, i l’altre fou primer d’uns cavallers, després d’uns ciutadans que havien esdevingut senyors d’un castell i, finalment de l’abat de Sant Benet.
Els pagesos que vivien i treballaven en cadascun d’aquests dos masos van prendre, en els dos casos, el cognom del lloc: “Cordellas”, si bé el cognom del pagès emfiteuta o propietari útil que vivia al mas Cordellas, que finalment acabà essent possessió de l’abat de Sant Benet, per comprar feta al senyor del castell de Calders (el 1368), era “Fritós”. És per això que aquest mas Cordelles també se’l conegué com a mas Fritós.

Darrera actualització: 17.12.2014 | 01:58
Darrera actualització: 17.12.2014 | 01:58