Casa Nova

Casa Nova

Masia situada dins del Polígon industrial el qual si dona el nom, Casa Nova, al costat del gimnàs Nat’s, a tocar de la N-141c.
Masia de planta originalment quadrangular coberta a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal. Actualment l’edifici compta, a més de la planta original, amb la suma de diferents cossos afegits conformant una planta irregular. L’edifici ha estat objecte de profundes reformes al llarg de la dècada del 1990, la qual cosa ha transformat considerablement la seva fisonomia original, incorporant els cossos adossats al nucli de la casa, i que eren antigues zones de feina, a l’estructura general de la vivenda. L’edifici també ha estat sobreaixecat, ja que a la façana de llevant s’aprecia encara perfectament la línia de l’antic carener per sota de l’actual, i un antic finestral tapiat.
Actualment està composta per una planta quadrangular amb planta baixa, primera planta i planta sota teulada i la totalitat de la masia es troba en bon estat de conservació.
Al 1195 apareix documentat un mas a Sant Fruitós anomenat Casanova, que potser podria relacionar-se amb l’actual. Aquest mas torna a aparèixer en nombroses ocasions al llarg del segle XIII, al final del qual, també es coneix sota el nom de “Lluerts”. A finals del segle XIV, paral•lelament al mas Lluerts o Casanova, apareix una altra casa anomenada “La Casa Nova” (1315). A principis del segle XX, patí algunes transformacions, com la galeria de la façana de migdia feta amb columnes de maó, i alguns portals interiors també fets en maó. També és possible que fos sobreaixecada en aquest moment.
La masia va ser abandonada a mitjans de la dècada del 1960, començant un greu procés d’enrunament, fins que a principis de la dècada del 1990 la masia fou adquirida pels actuals propietaris iniciant un procés de restauració i transformació fins a adequar-la a la vivenda actual

Darrera actualització: 19.12.2014 | 03:00
Darrera actualització: 19.12.2014 | 03:00