Casa Gran del Pont de Cabrianes

Casa Gran del Pont de Cabrianes


Situació en el nucli de Pont de Cabrianes, al marge dret del Llobregat al quilòmetre 5.5 de la BV-4512 a la banda dreta en sentit Torroella de Baix. Aquesta es troba just creuat el pont del Pont de Cabrianes.
Masia de planta rectangular cobert a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana principal. Compta amb planta baixa, primer planta i planta sota teulada. En una reforma es va apujar el nivell de la teulada; testimoniat amb unes fileres de maons visibles en el parament i diferenciat de la resta que és de murs de pedra. De l’observació de la casa es dedueix que a partir d’un moment determinat l’orientació de la casa s’invertí. Sembla que en origen la façana principal era de ponent, que compta amb un mur de tancament que sobresurt a partir de la galeria afegida a la façana de migdia, i envolta aquesta part de la casa fins a la façana nord. Aquest mur crea un espai a manera de pati interior previ a l’entrada de la casa. L’afegit de cossos i les ampliacions han desvirtuat parcialment aquesta façana. Amb el canvi d’orientació de la casa, aquesta façana restà convertida en façana posterior. La façana principal passà a ser la de llevant, a tocar del Pont de Cabrianes. Aquesta façana compta amb un segut d’obertures a la planta baixa formades per dues grans arcades de mig punt fetes amb dovelles de petites mides. Al primer pis destaca l’existència d’una gran eixida formada per quatre grans arcades rematades a la part superior per un arc molt rebaixat i sostingudes per columnes quadrangulars de pedra, amb un petit ressostit a imitació d’un àbac i un capitell. La façana de migdia es troba marcada per la presència d’un seguit d’obertures formades per arcades de mig punt a la planta baixa, i per finestrals rectangulars al primer pis. Al cantó de llevant d’aquesta façana s’afegí un cos perpendicular de planta rectangular, de planta baixa i primer pis, amb coberta inclinada formant tres aigües. El primer pis és destinat a galeria i espai de lleure. Interiorment, la casa ha estat molt transformada, ja que ha estat convertida en restaurant, adaptant tots els baixos de la casa per aquesta finalitat.
L’origen d’aquest mas sembla radicar en el s. XIII on apareix amb un altre nom: Mas Roldon. El s. XIV passa a ser ocupat per la família Calcinal passant a convertir-se en el mas Calcinal dins la parròquia d’Olzinelles. En algun moment del segle XV es deuria produir una crisi i la família Calcinal desapareix de la documentació és molt probable que el mas fos venut o abandonat com passava sovint aquest centúria.
A l’altra banda del riu Llobregat, en terme d’Artés hi havia un mas Bertran de Salavès, l’hereu o cavaller d’aquest mas es va instal•lar a la casa gran del Pont de Cabrianes, tal i com indica el fogatge de 1511, des d’aquell moment el mas passà anomenar-se’n Bertran. A finals del segle XVI el propietari passà a viure a Santpedor deixant el mas Bertran o Calcinal del Pont a càrrec de masovers.
A finals del segle XIX es va formar un nucli al seu voltant degut a la construcció d’una fàbrica tèxtil prop de l’indret. Aquesta va fer créixer el petit nucli de l’església i els habitatges pels obrers prop del mas. A partir d’aleshores, el mas Bertran va passar a anomenar-se “la casa gran del Pont de Cabrianes”. Cal pensar que a finals del segle XIX o principis del segle XX, la casa patí reformes serioses, invertint la orientació de la casa, i afegint una galeria perpendicular a migdia, en un intent d’esborrar els orígens pagesos i afegir elements de lleure. A finals de la dècada del 1980 el mas pou adquirida pels actuals propietaris i convertida en restaurant.

Darrera actualització: 19.12.2014 | 02:59
Darrera actualització: 19.12.2014 | 02:59