Cal Punxó

Cal Punxó

Situada en el punt quilomètric 4.3 de la carretera N-141c, s’agafa un trencall a mà dreta en sentit Sant Fruitós i se segueix un camí de terra durant uns 70 metres fins trobar la masia.
Casa rural de planta quadrangular amb la coberta a doble vessant i el carener paral•lel a la façana. L’edifici és fet de pedra arrebossada, malgrat que actualment aquest arrebossat ha caigut parcialment en alguns trams de paret. Compta amb una planta baixa i primera planta. La façana principal es troba encarada al nord. La casa compta amb un porxo a la planta baixa orientat al sud, i que es prolonga a l’alçada del primer pis de la galeria porxada, formada per tres arcs rebaixats, realitzats amb totxana. Les façanes laterals creen un mur perimetral, creant un pati interior al sud-est de la casa. Com obertura principal en aquesta façana s’aprecia una porta arquitrevada sense cap decoració al mig de la planta baixa. Com element decoratiu excepcional, la casa compta am un coronament entretallat realitzat en maó que es recolza directament sobre la teulada. Entre aquest coronament i la façana principal, com a element d’enllaç, s’observa un fris de ceràmica de color blanc i blau, que conté una línia de dibuixos a base de triangles.
L’edifici va ser aixecat a principis del segle XX tal i com avui s’aprecia. Cal pensar que no ha sofert modificacions arquitectòniques importants. Els propietaris es dedicaven al transport de mercaderies en carruatge, ja que la casa no compta amb terres suficients per conrear. La família propietària va emigrar a Barcelona a la dècada del 1970, deixant la casa deshabitada i actualment necessita ser rehabilitada.

Darrera actualització: 22.12.2014 | 10:38
Darrera actualització: 22.12.2014 | 10:38