Control de Plagues

INFORMACIÓ ENVERS EL MOSQUIT TIGRE. ESTIU 2018.

Com cada any, des de l’Ajuntament hem engegat la campanya de prevenció de la proliferació del mosquit tigre al nostre municipi.

Pel que fa a l’àmbit públic, l’empresa responsable del control de plagues a la via pública del municipi efectua des del mes de maig els tractaments de desinsectació corresponents al tractament larvicida de mosquits, amb aplicació de productes biocides a la xarxa de clavegueram (principalment embornals) i en tots aquells espais de la via pública sensibles pel que fa a la proliferació de les seves larves, com ara circuits de reg o fonts públiques, amb una freqüència mensual durant els mesos de maig a octubre, així com fora d’aquest període o amb periodicitat inferior si se’n detecta algun punt conflictiu de proliferació.

Aquestes actuacions que es porten a terme per part de l’Ajuntament a la via pública, sovint no són suficients per evitar la proliferació del mosquit tigre al nostre municipi i és per aquest motiu que els volem traslladar la importància de la prevenció en l’àmbit privat.

El més important i efectiu en la prevenció de la proliferació del mosquit tigre és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves aquàtiques i eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer, ja que l’aplicació d’insecticides sobre el mosquit adult no és un mètode eficaç per controlar una plaga.

En aquest sentit és molt important buidar diàriament els recipients de l’exterior que puguin acumular aigua (joguines, cendrers, gerros, galledes, plats sota els testos, petites piscines de plàstic, etc), els safareigs i les basses petites. Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguassos i evitar els forats i les depressions del terra on es pugui acumular aigua i tapar els forats dels troncs d’arbres omplint-los de sorra.

Podreu trobar més informació al web del Canal Salut de la Generalitat de Catalunya al següent enllaç:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Mosquit_tigre

Darrera actualització: 21.06.2018 | 02:48
Darrera actualització: 21.06.2018 | 02:48