Mercat d'intercanvi

Inscripció al Mercat d'intercanvi i venda d'objectes de segona mà 2018

Al enviar el formulari, s'accepten les seves condicions d'ús.


Condicions de participació del Mercat de venda i intercanvi d'objectes de segona mà


 


L’Ajuntament us cedirà una taula i 2 cadires per parada, si necessiteu més material ens ho feu saber

Darrera actualització: 02.11.2015 | 13:21

Avís legal

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Darrera actualització: 02.11.2015 | 13:21