Ordenances fiscals

NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL I FISCAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES I ELS SEUS ENS ADSCRITS

En aquesta pàgina trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.
Accedir a la informació

Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública, amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local, i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena (2018)

Pàgina 1 de 9
Pàgina 1 de 9
Darrera actualització: 15.05.2019 | 10:46
Darrera actualització: 15.05.2019 | 10:46